Oslo Havn – Norges største havn for gods og passasjerer

Oslo Havn ligger i den østlige delen av Norge. Denne norske havnen er spesielt kjent for sin håndtering av gods og de mange passasjerene som årlig benytter seg av havnen. Oslo Havn er derfor ledende på disse to områdene i Norge.

En av de tingene som kjennetegner Oslo Havn, er at den har ytterst effektive godsterminaler. Disse terminalene er utstyrt med diverse former for høyteknologisk utstyr og fasiliteter som sikrer en effektiv godshåndtering på havnen.

Men dette er bare for å nevne noen av de fremste kjennetegnene ved Oslo Havn. Her på siden dykker vi lenger ned i hva som kjennetegner Oslo Havn. Les med her og få et innblikk i de mange fasilitetene Oslo Havn har å by på.

En havn som håndterer alle former for gods

Oslo Havn kan håndtere alle former for gods. Det er alt fra gods i containere til våtbulk og tørrbulk. Det er spesielt containerterminalen i Oslo Havn som er veldig populær. Her kommer det opptil åtte fraktskip om uken til containerterminalen. Det betyr at det blir losset ca. 125 000 containere av fraktskip hvert eneste år.

Havnen har også mange andre aktiviteter når det kommer til våtbulk. Her kan blant annet nevnes olje. 40 % av Norges olje kommer forbi Oslo Havn på den ene eller den andre måten med tankskip.

Det er også flere bedrifter på havnen som har med tørrbulk å gjøre. Her kan blant annet nevnes sement, salt, korn, sand, betong og mye annet. Ved Oslo Havn er det flere forskjellige steder som det er terminaler og siloer hvor disse formene for tørrbulk kan oppbevares.

Kort sagt, så står havnen klar til å ta imot et vell av forskjellige former for gods på grunn av de mange terminalene deres. Se et overblikk over de mange terminalene i Oslo Havn på bildet nedenfor.

Oslo Havn

Overblikk over terminalene i Oslo Havn. Kilde: Oslohavn.no

Attraktive intermodale transportforbindelser på havnen

Havnen har gode forbindelser til jernbanenett og veinett. Det betyr at diverse former for gods kan bli transportert videre ut i Norge uten at det skal foregå sjøveien. Kommer det gods fra andre deler av landet som skal videre til andre land, er det også gode muligheter for transport ned til havnen hvor det deretter kan bli transportert med skip.

Dette er også en av grunnene til at Oslo Havn er den ledende havnen i Norge når det kommer til håndtering av gods. Det er nemlig mange forskjellige transportmuligheter til og fra havnen.

Passasjerer strømmer til Oslo Havn

Oslo Havn er også ytterst attraktiv for passasjerer. Dette skyldes at det er mange forskjellige transportmuligheter for passasjerer når de skal til sjøs fra Oslo Havn. Det er blant annet mange cruiseskip som anløper Oslo Havn, og en velutbygd infrastruktur gir passasjerene gode muligheter til å utforske den fantastiske hovedstaden.

Fra Oslo Havn går det også flere fergeruter, lokale som internasjonale. De lokale rutene kan for eksempel frakte passasjerer til og fra de mange øyene som ligger utenfor Oslo. I tillegg er det de internasjonale fergerutene hvor det er mulig å komme seg til Danmark og Tyskland fra Oslo Havn.