Næringsfiske – alt du skal vite om næringsfiske

Næringsfiske har blitt en populær bransje, noe det er flere årsaker til. Man kan blant annet tjene mange penger på næringsfiske, men det skal være en god sesong, og utstyret skal være i orden. Det kan dessverre også være en industri hvor det tapes penger.

Inntektene innenfor næringsfiske kan gå både opp og ned fra sesong til sesong, og fra båt til båt. Man kan derfor aldri være sikker på om det blir en overskuddsforretning.

Her på siden ser vi litt nærmere på næringsfiske. Vi kikker på noen av de reguleringene du skal være oppmerksom på. I tillegg ser vi også på hvor i verden det er mest næringsfiske, og hvorfor det noen ganger kan være farlig å begi seg ut i denne bransjen. Les videre og bli klokere på næringsfiske.

Internasjonale reguleringer du skal være oppmerksom på

Når du ønsker å begi deg ut i fiskeindustrien, så er det noen internasjonale reguleringer du skal overholde. Det kan være mange forskjellige regler som gjelder internasjonalt. Det kan være alt fra hvilke typer fisk man kan fange, samt begrensninger og regler for når og hvor man kan fiske.

Her i avsnittet kikker vi nærmere på noen av de internasjonale reguleringene som har blitt vedtatt av flere land.

Regulering av hvalfangst

I 1946 ble det vedtatt en internasjonal regulering av hvalfangst. Dette skyldtes at noen hvalarter var truet, og man ønsket derfor å gjøre en innsats for å minske fangsten av disse hvalartene.

I disse reguleringene er det blant annet regler om hvor man kan fange hvaler, og hvor man ikke kan gjøre det. Dessuten er det også regler for hvor mange hvaler som kan fanges av bestemte hvalarter, og hvilke størrelser de må ha.

Regulering av fangst av krill

I 1980 vedtok man en regulering av fangsten av krill. Den gang var man redde for at det ville bli fisket for mye krill omkring Sørishavet ved Antarktis. Her var det nemlig andre dyrearter som var avhengige av krillen, som for eksempel seler, hvaler og andre arter.

For å sikre levevilkårene for disse artene, ble det vedtatt reguleringer for hvor man kan fiske krill, og i hvilke perioder man kan fiske krill.

Reguleringer for ulovlig, ikke-rapportert og uregulert næringsfiske

Selv om det er flere internasjonale reguleringer av næringsfiske, vil det som oftest også være lokale regler man skal overholde. Det vil derfor være forskjell på reglene og reguleringene for næringsfiske, avhengig av hvilket land du ønsker å fiske i.

Siden det kan være veldig forskjellig fra land til land, så vil vi ikke dykke altfor mye ned i det. Men du skal være oppmerksom på at det vil være slike lokale regler. Det er derfor viktig at du undersøker reglene før du kaster deg ut i fiskerieventyret.

Hvor foregår det mest næringsfiske i verden?

På verdensplan blir det fanget veldig mye fisk når det kommer til næringsfiske. Tabellen nedenfor viser hvor mange fisk som blir fanget som næringsfisk, og hvor mange som blir produsert i akvakultur.

I 2016 besto næringsfisket av 90,91 millioner tonn over hele verden. Fisk produsert i akvakultur utgjorde i 2016 80,03 millioner tonn.

Næringsfiske og produksjon av fisk

Næringsfiske og produksjon av fisk med akvakultur målt i millioner tonn. Kilde: FAO.org

Det store spørsmålet er så hvilket land som fanger flest fisk i forbindelse med næringsfiske.

Her er det ingen tvil om at Kina er den helt store vinneren. De er ansvarlige for en stor del av fiskeproduksjonen i verden. Det har de vært i mange år.

Hvis man for eksempel ser på hvor mange fisk som blir fanget i Kinas innenlandske farvann, lå de i 2016 på over 2,3 millioner tonn. Landet som kommer etter Kina, er India som i 2016 fanget nesten 1,5 millioner tonn fisk i de innenlandske farvannene.

Dette viser bare at Kina er langt foran når det kommer til næringsfiske.

Næringsfiske kan foregå med livet som innsats

Selv om det i noen perioder kan være veldig attraktivt å begi seg ut i næringsfisket, så er det ikke helt ufarlig. Det kan være farlig å jobbe som yrkesfisker. Dette skyldes blant annet at arbeidsforholdene er en del annerledes enn inne på land.

Når man er yrkesfisker, så drar man ofte langt ut på havet for å fiske. Det betyr at man også kommer langt bort fra assistanse hvis man trenger hjelp. Det er mange ting som kan gå galt på en båt eller et skip som har med næringsfiske å gjøre. Sikkerheten om bord er derfor ytterst viktig.

For å øke sikkerheten ombord, er det viktig med riktig sikkerhetsutstyr. Det kan for eksempel være redningsvester, redningsbøyer, tau, lykter, fløyter og så videre. Det er likevel ikke nok med bare sikkerhetsutstyr. Man skal også ha trening og utdannelse.

Det er viktig at yrkesfiskere er forberedt på hva de skal gjøre hvis det skulle skje noe uventet på havet. Hvis de ikke er trent i at det utenkelige skulle skje, så har de «ikke en sjanse i havet» for å reagere på den riktige måten.

Det kan også være viktig med andre former for utstyr. Det kan for eksempel være en AIS- sender slik at andre skip og folk inne på land kan se hvor du er hvis du plutselig trenger assistanse i en nødsituasjon.

Det er derfor mange forskjellige tiltak man kan gjøre for å øke sikkerheten ombord. Et av de viktigste rådene når det gjelder næringsfiske, er at man skal ha respekt for forholdene på havet. Man kommer nemlig ut på… det man godt kan kalle for «gyngende grunn».