Moderne piratvirksomhet – slik foregår det i dag

Et dødninghode som seil, en skinnlapp foran det ene øyet, treben, råtne tenner, en halv flaske med rom. Det er sikkert dette mange tenker på når man snakker om pirater. Det er ofte på denne måten pirater blir fremstilt i film og bøker. Slik var det kanskje også en gang, men den moderne piraten er helt annerledes enn det vi kjenner fra før.

Her på siden tar vi et nærmere kikk på hvordan moderne piratvirksomhet foregår. Du kan bli klokere på hvor de som oftest holder til, og hvordan de oppfører seg. Les videre her på siden og få et helt nytt syn på hvordan moderne piratvirksomhet foregår, slik at du best mulig kan unngå det.

Den moderne piraten plyndrer ikke på samme måte som i gamle dager

I gamle dager var pirater kjent for å plyndre skip for alt som var ombord. Derfor tok de alt som var av verdi ombord på skipet. Moderne pirater bryter med dette mønsteret.

Moderne piratvirksomhet nøyer seg ikke med de verdiene som eventuelt er ombord. De tenker mer langsiktig og ofte flere skritt fremover. Moderne piratvirksomhet tar derfor i langt større grad hele skip og besetning som gisler mot en løsesum.

Moderne pirater har innsett at det er mange flere penger å hente når de foretar denne formen for kapring. Det er derfor skjedd en utvikling i forhold til hva piratene får som utbytte når de foretar en kapring.

Hvem blir typisk utsatt for piratvirksomhet?

I bunn og grunn er det alle i en båt som kan bli utsatt for piratvirksomhet hvis man befinner seg på feil sted til feil tidspunkt. Det er likevel spesielt større fraktskip med mange mennesker ombord som er mest utsatt – i forhold til mindre skip med færre mennesker ombord.

Dette skyldes at det som oftest står et selskap bak som kan betale løsesummen. Alternativt kan det også være en nasjon som står bak, som er mer villig til å betale en løsesum for et fraktskip hvor det er mange mennesker om bord, i forhold til et mindre skip hvor det bare er noen få mennesker ombord.

Det betyr dessverre ikke at man ikke kan bli utsatt for piratvirksomhet hvis man er på jordomseiling med familien sin. Det kan saktens skje, og det er dessverre flere eksempler på dette. Båtens størrelse og form er derfor ingen garanti for om man blir utsatt for piratvirksomhet eller ikke.

Slik kaprer piratene skip i dag

Den moderne piraten har mye utstyr til rådighet som kan hjelpe med kapringen. Et velutrustet våpenarsenal er for eksempel et typisk kjennetegn ved moderne pirater.

Når pirater ønsker å kapre et skip, er det ikke lenger med de tradisjonelle piratskipene som vi kjenner dem fra før i tiden. Nå går piratene mye enklere og mer effektivt til verks. Derfor er det ikke unormalt at pirater kaprer skip kun med hjelp av en speedbåt og stiger for å komme ombord på skipet.

Man ser også tilfeller hvor de benytter såkalte moderskip. Dette er større skip som gjør det mulig for piratene å komme lengre vekk fra kysten for å kapre skip.

Havene omkring Somalia er noen av de farligste stedene

Hvis du skal seile i nærheten av Somalia, så gjelder det å passe på. Det er spesielt her at det er en stor fare for å bli utsatt for piratvirksomhet. Det er flere grunner til at det har endt med denne utviklingen i Somalia.

Først og fremst er det ingen kystvakt i Somalia. Det har ført til at fiskere kan komme fra nær og fjern for å fiske illegalt omkring de somaliske kystene. Flere somaliske fiskere har følt at de har blitt tvunget bort fra kystene hvor det er mulighet for å fange fisk.

Dette har resultert i at de somaliske fiskerne begynte å gå til motangrep på fiskebåter. Det som startet som en slags frihetskamp har nå utviklet seg til piratvirksomhet.

Til å begynne med var det angivelig kun fiskebåter som ble utsatt for angrep. Men etterhvert ble også fraktskip utsatt for angrep. Her var dog begrunnelsen en annen. Begrunnelsen i begynnelsen var nemlig at disse fraktskipene etterlot giftig avfall i vannet nær Somalia.

Det er også teorier om at det ikke kun er på grunn av hevn at fiskere i Somalia har utviklet seg til å bli pirater. Det kan også være snakk om ren grådighet etter at de fant ut av hvor mange penger det er å hente på å kapre skip og forlange løsesum.

Hvordan beskytter du deg mot pirater?

Den beste måten å unngå pirater på er ved å holde seg borte fra de havområdene hvor det er stor risiko for kapring av pirater. Det er likevel ikke alltid mulig. I noen tilfeller er det nødvendig å passere Afrikas Horn, og det er her det er spesielt stor risiko for å bli utsatt for piratvirksomhet.

Riskzon för sjöröveri

Risikosone for piratvirksomhet ved Afrikas Horn. Kilde: Crfimmadagascar.org

Bildet ovenfor viser hvor det er en høy risiko for å bli utsatt for piratvirksomhet ved Afrikas Horn. Hvis du befinner deg mellom kysten og den røde linjen, så er det stor risiko for at skipet ditt kan bli kapret av pirater.

Hvis det er nødvendig å være på disse kanter, så er det viktig å ta sine forholdsregler. Dette gjelder uansett om det er snakk om en mindre jolle eller et større fraktskip. Alle kan bli utsatt for piratvirksomhet.

Man er nødt til å forberede seg på at det verst tenkelige kan skje. Det kan for eksempel være at det er nødvendig å slå følge med noen som kan beskytte skipet. Det kan også hende det er nødvendig med sikkerhetsfolk ombord. Uansett så skal det være noen klare prosedyrer for hva som skal settes i verk hvis pirater kommer for nærme.

Det kan være nødvendig å ha våpen ombord for å kunne beskytte seg mot pirater. Vannkanoner er ikke et uvanlig syn på fraktskip, siden de kan brukes for å jage bort pirater.

Noe av det viktigste er dessuten at man har det riktige utstyret for å holde øye med om andre skip nærmer seg skipet ditt. Det kan nemlig hjelpe deg med å iverksette en plan før piratene når frem til skipet. På den måten kan du ta dine forholdsregler helt fra starten slik at du forhåpentlig kan unngå at piratene lykkes med angrepet deres.