Containerskip – alt du behøver å vite om containerskip

Har du noensinne tenkt over hva som kjennetegner et containerskip, eller hva som er mulig å frakte med et containerskip? Vi zoomer inn på fraktskip og gjør deg klokere på hva det er og hvorfor det er en så fantastisk oppfinnelse på mange forskjellige måter.

Les med her på siden, og få et helt nytt syn på containerskip.

Hva kjennetegner et containerskip?

Containerskip kjennetegnes ved at de kan frakte et stort antall containere. De er designet til å kunne romme mange containere både i lasterommet og på dekk. Det spesielle ved containerskip er at de mange containerne kan stå i mange lag når containerne har de samme dimensjonene. Man kan derfor stable mange containere ovenpå hverandre.

Hvor mange containere et containerskip kan transportere, avhenger selvfølgelig av størrelsen på skipet.

Hvor stort er et containerskip?

Her ser vi nærmere på hvor stort et containerskip vanligvis er. Det finnes flere forskjellige typer, noe som betyr at det også finnes containerskip i forskjellige størrelser. Her ser vi nærmere på noen av disse typene.

De fem typene containerskip er:

  • Panamax
  • Post-Panamax
  • Suezmax
  • Post-Suezmax
  • Post – Malaccamax

Panamax-containerskip

Panamax-containerskip er opprinnelig fra 1980-tallet. Navnet Panamax kommer av at disse typene containerskip skulle kunne seile gjennom Panamakanalen. Det betydde at det var noen klare begrensninger for dimensjonene på containerskipene. Skipene måtte maksimalt være 294,1 meter i lengden, 32,3 meter i bredden og ha en dypgang på 12 meter.

Selv om det er begrensninger på dimensjonene, kan denne typen containerskip stadig romme forholdsvis mange containere. Disse containerskipene kan typisk transportere 4 000–5 000 TEUer. En TEU er en tjuefots container.

Post-Panamax-containerskip

Senere ble det mulig for containerskip å frakte gods på andre ruter enn gjennom Panamakanalen. Det førte til at det ble laget en ny type containerskip som heter Post-Panamax. Her var det blant annet Mærsk som stod klar med denne nye typen containerskip i 1996.

Denne formen for Post-Panamax-containerskip har plass til opp imot 6 400 TEUer. I dag estimeres det at cirka 30 % av containerskipene i verden hører til denne klassen containerskip.

Disse containerskipene er noe større enn Panamax-skipene, men de er optimerte når det kommer til lasting og lossing, og det foregår fortere på et Post-Panamax-containerskip.

Suezmax containerskip

Med Suezmax-containerskip beveger vi oss igjen over til en type som har spesialtilpassede dimensjoner. Her er containerskipets dimensjoner tilpasset Suezkanalen. Det betyr at denne typen containerskip typisk er 50–57 meter i bredden, og har en dypgang på 14,4–16,4 meter.

Denne typen containerskip kan frakte et stort antall TEUer. Det vil være snakk om en last på cirka 12 000 TEUer.

Post-Suesmax-containerskip

Denne typen har fått navnet Post-Suezmax fordi dimensjonene fører til at denne typen containerskip ikke kan seile gjennom Suezkanalen. De større dimensjonene betyr at denne formen for containerskip kan frakte enda flere containere enn de foregående typene. Her er det plass til opptil 18 000 TEUer.

Dimensjonene for denne typen containerskip har typisk en bredde på 60 meter og en dypgang på maksimalt 21 meter.

Post-Malaccamax-containerskip

Denne typen containerskip er noen av de største i verden. Det er kun veldig få havner som har kapasitet og størrelse til å kunne ta imot denne typen containerskip. I øyeblikket er det kun Singapore og Rotterdam som har havner store nok til å ta imot denne typen skip.

Containerskip som hører til under typen Post-Malaccamax vil ikke kunne seile gjennom Malaccastredet. Her må det nemlig maksimalt være en dypgang på 25 meter. Containerskip med en dypgang på over 25 meter hører derfor til i denne kategorien.

Hva kan man frakte med et containerskip?

Man kan frakte all verdens ting i containere med et containerskip. Containere kjennetegnes ved å romme og transportere større varepartier. Dette gjelder især når det er snakk om partigods. Det kan for eksempel hende at man har kjøpt et stort parti sko i utlandet som skal fraktes hjem. Da er det vanlig å velge å frakte det med skip.

Siden containerskip kan romme så mye som de kan, kan det sendes mange ting med bare ett fullastet containerskip.

En TEU kan typisk romme 8 000 par sko. Hvis vi for eksempel tar et containerskip som har plass til 18 000 TEUer, vil det tilsammen bli 144 millioner par sko som kan fraktes med ett enkelt containerskip. Dette er bare for å gi en følelse av hvor mye som kan fraktes med ett enkelt containerskip.

Kjemper til vanns – de største containerskipsselskapene i verden

Det finnes mange store containerskipsselskaper i verden. Her gir vi deg en oversikt over noen av de største i verden.

Markedsandel for conainerskipsselskaper

Markedsandel for conainerskipsselskaper. Kilde: Marineinsight.com

I diagrammet ovenfor kan man se at det er Maersk Line som har den største markedsandelen når det kommer til frakt med containerskip. Det nest største selskapet er Mediterranean Shipping Company, etterfulgt av CMA-CGM og China Shipping Company.

Maersk Line er kjent for å ha noen av de største containerskipene i verden. Selskapet er blant annet berømt for sin flåte med skip i Trippel-E-klassen. Trippel-E-skip kjennetegnes ved å leve opp til de tre E-ene, noe som innebærer:

  • Economy of scale
  • Energy efficiency
  • Environmentally improved performance

Det vil si at disse typene containerskip skal ha stordriftsfordeler, være energieffektive og har en forbedret yteevne rent miljømessig.

Hvilken betydning har containerskip?

Containerskip har en stor betydning for bedrifter, men også for forbrukere generelt. Skipene sørger nemlig for frakt av varer fra hele verden, uten at det behøver å ha den store innvirkningen på den endelige prisen. Noe som kommer både bedrifter og forbrukere til gode.

Siden containerskip kan frakte så store partier av diverse varer på en gang, blir transportomkostningene holdt nede. Det er en viktig faktor som gjør at vi for eksempel kan få bananer fraktet billig, selv om de skal fraktes helt fra Afrika eller Asia.

Før det fantes containerskip, var det ofte dyrere å få varer fra utlandet. Containerskip er derfor med på å fremme økonomisk vekst på tvers av land og kontinenter. Hvis det plutselig ikke fantes containerskip, ville det derfor ha en stor innvirkning over hele verden.