Bergen Havn – kjent som Norges største havn for cruiseskip

Bergen Havn ligger på vestkysten i Norge. Havnen er spesielt kjent for å være Norges største havn når det kommer til håndtering av cruiseskip. Det er derfor især dette område havnen beskjeftiger seg med.

Havnen er likevel ikke begrenset til bare å håndtere cruiseskip. Det er også mange aktiviteter omkring havneområdet, og ikke minst i området hvor diverse former for gods håndteres. Bergen Havn har derfor mange forskjellige fokusområder.

Hvis du gjerne vil vite mer om de forskjellige fokusområdene, så har du kommet til det helt riktige stedet. Les mer om Bergen Havn her på siden.

En attraktiv cruisehavn som lokker mange passasjerer

Bergen Havn, med sin flotte passasjerterminal, gjør det enklere for cruisepassasjerer å besøke den hyggelige byen. Her finner man et godt utvalg av attraksjoner for store og små. Infrastrukturen er velutbygd, og som helhet lokker dette mange cruiseskip med passasjerer til Bergen.

Bergen Havn ser en stigning i antall passasjerer som ankommer havnen. Bare i 2018 var det hele 600 000 cruisepassasjerer som la veien forbi Bergen Havn. Disse 600 000 passasjerene var fordelt på hele 340 cruiseskip.

Bergen Havn har flere forskjellige kaier som nettopp benyttes av cruiseskip. I alt er det 5 ulike kaier med forskjellige lengder og varierende vanndybde. Det er derfor gode muligheter til å ta imot både store og små cruiseskip.

På bildet nedenfor ses et eksempel på hvordan Bergen Havn kan håndtere cruiseskip på forskjellige størrelser samtidig.

Cruiseskipshavnen i Bergen Havn

Cruiseskipshavnen i Bergen Havn. Kilde: Bergenhavn.no

Et havneområde med mye aktivitet

Bergen har generelt mye å by på. Det er derfor ikke overraskende at cruisepassasjerer strømmer til Bergen. Det er også andre passasjerer som har stor glede av Bergen Havn. I havneområdet finnes det også en gjestehavn hvor man kan legge til med fritidsbåtene sine.

Havneområdet er veldig godt plassert i forhold til aktiviteter og byliv. Når man skal legge til med fritidsbåt i Bergen Havn, så vil det være ved Bryggen eller Torget. Det er kun korte spaserturer til diverse attraksjoner, handling med mye mer. Dette gjør Bergen Havn ytterst attraktiv for diverse turister som ønsker å se mer av Bergen by under oppholdet deres.

Håndtering av gods er også et kjerneområde

Selv om Bergen Havn har mye å gjøre med passasjerer, så er det ikke det eneste kjerneområdet deres. Havnen håndterer også forskjellige former for gods som kommer med fraktskip til havnen.

Bergen Havn består derfor av flere forskjellige terminaler som skal håndtere gods fra de ulike fraktskipene. Bergen Havn er spesielt attraktiv når det skal fraktes gods til eller fra den vestlige delen av Norge. I tillegg er havnen også kjent for å forsyne diverse offshore-installasjoner i Nordsjøen.

Bergen Havn tar imot opptil 14 000 fraktskip om året med forskjellige former for gods fra både inn- og utland. Det betyr at havnen håndterer oppimot 550 000 tonn gods om året. Godhåndteringsområdet er derfor også veldig viktig for Bergen Havn.

Noe som er verdt å vite om Bergen Havn, er at de har høye miljømål. Dette gjør seg gjeldende, og vises, blant annet ved at havnen gjør en stor innsats for å fremme bruken av vannbåren transport. Det kan i stor grad være med på å få ned forurensningsnivået og den belastningen det ellers kan bli på veiene hvis transporten skal foregå med lastebil.