Følg skipstrafikk over hele verden her

Du kan zoome inn, navigere på kartet og trykke på de forskjellige fartøyene for å få mer informasjon om det valgte fartøyet.

Skipstrafikken kan følges live på flere forskjellige nettsteder. Det er veldig smart om du skal ut for å seile, eller hvis du bare er nysgjerrig på å lære noe om mange av skipene som seiler rundt i verdens farvann. Ved lov skal alle skip over 300 bruttotonnasje i dag ha installert en såkalt AIS-sender.

AIS står for Automatic Identification System, og det er et system designet for å gjøre det mulig for nærliggende skip og landstasjoner å se informasjon om skipet som den aktuelle AIS-senderen har installert. Man kan f.eks. se dimensjonene til skipet, skipstype, trekk, kjøreretning og hastighet. Derfor øker en AIS-sender sikkerheten til alle de som ferdes til sjøs. Du kan også se nasjonalitetene på skipene og se hvor de skal.

All denne informasjonen gjør også onlinetjenestene som arbeider med skipstrafikk, veldig populære blant nysgjerrige skipsentusiaster. Du kan raskt bruke lang tid på å se på bilder av de enkelte skipene og lete etter informasjon, og det er langt flere skip med AIS-sendere rundt i Norge enn du skulle tro.

Av sikkerhetsmessige årsaker har imidlertid AIS-sendere blitt lovfestet for store skip, og flere og flere seilere velger å installere en AIS-sender også i båten sin. Med en AIS-sender er du sikker på at skipene i nærheten alltid kan se en, og derfor reduserer du risikoen for kollisjon i spesielt tåke, mørke og regn. På samme måte kan de store skipene se når du endrer kurs, og på den måten unngå misforståelser som også kan få fatale konsekvenser. En AIS-sender bruker VHF-båndet og rekkevidden er opptil 50 mil. I tillegg er en AIS-sender relativt billig og er en stor investering hvis du vil føle deg trygg til sjøs.